Prognosis of the good Days for Health

Textové pole: SPACE WEATHER on Line
Textové pole: Example—Vzor
 Magnetic Storm
EXAMPLE
VZOR

 

Ovaj tjedan:

 

Ponedjeljak 23.11. i utorak 24.11. Mjesec Trigon Merkur. Razumijevanje, logično razmišljanje, uvid, poučljivost, zanimanje za strane jezike, dobro i jasno izražavanje, prikupljanje informacija, prilagodljivost, praktični temelji, smisao za humor, ali donekle nestabilnost.
Mjesečeva konjukcija Neptun
Život u inspiraciji, religiji i idealu. Neobična mašta, visoke mentalne osobine, osjetljivost, snažan emocionalni život, sklonost ekscentričnostima, ljubav prema glazbi i moru. U nekim slučajevima čak i genijalan. Česta putovanja i selidbe. Kod žena ponekad hirovito i neodlučno ponašanje.
Merkur Trigon Neptun
Osjetljivost i mašta. Umjetnička inspiracija, idealizam, suptilni mentalni život, nepraktičnost, sklonost sanjarenju, poetika, metafizičko znanje, snažna karizma, sposobnost razotkrivanja zbrke. Ispituje ono što se pojavljuje ili nestaje, osjećaj konteksta.
Srijeda 25.11. Četvrtak 26.11. i petak 27.11.
Mjesečev kvadratura Jupiter
Bezbrižnost, ravnodušnost, smanjena sposobnost razmišljanja intelekt, ekstravagancija, nepopularnost, loša reputacija, pohlepa, nemoral i istovremeno moralna superiornost, lažni moral, laž, ponos, sklonost kocki, invazija zakona u život, odvajanje od obitelji.
Mjesečeva kvadratura Saturn
Depresija, pesimizam, melankolija, dosadnost, osjećaj manje vrijednosti, smanjena vitalnost, nespretnost, plahost, depresija, nepopularnost, emocionalno nezadovoljstvo i suhoća.
Merkur Sextil Jupiter
Optimizam, ali donekle i nedostatak kritičnosti. Sklonost zadovoljstvu vlastitim mišljenjem, nedostatak ambicija. Dobre manire, pravda, slobodna volja, otočnost, izvrsna intuicija. Uspjeh u pedagogiji, književnosti, filozofiji, ali i u javnoj upravi ili poslu.
Venera opozicija Uran
Iznenadni prekidi, nagle promjene u emocionalnim vezama, ekscentričnost, emocionalna napetost, nemir, potiskivanje osjećaja, otpor prema rutini, modni uspjeh ili film. Ponekad seksualna devijacija i gotovo uvijek promiskuitet. Imovina se često rasipa s nestašnim ženama.
Subota 28.11.
Merkur Sextil Jupiter
Optimizam, ali donekle i nedostatak kritičnosti. Sklonost zadovoljstvu vlastitim mišljenjem, nedostatak ambicija. Dobre manire, pravda, slobodna volja, otočnost, izvrsna intuicija. Uspjeh u pedagogiji, književnosti, filozofiji, ali i u javnoj upravi ili poslu.
Merkur Sextil Saturn
Dubina razmišljanja, intelektualna ambicija, koncentracija, razboritost, rezerva, strpljenje, metodologija, kratkoća, ozbiljnost, logično, kritičko i racionalno razmišljanje. Hobi u samoobrazovanju i u starim knjigama. Predviđanje i diplomatsko ponašanje čine cijenjenog mentora. Filozofski ili matematički talent, hobi u povijesti.
Merkur Sextil Pluton
Težnja ka rasvjetljavanju misterija i spletki. Visoka mentalna plodnost, kritičnost i osjećaj za pravdu. Dramatična osobnost s dubokim unutarnjim životom. O svemu se sudi iz široke perspektive. Brzo razumijevanje i rasuđivanje, pamet, nemir, dar za nagovaranje i nagovaranje. Interes za skrivene ili posmrtne stvari, za ono što se može uskrsnuti. Sazviježđe povoljno za takva zanimanja kao što su sudac, kriminolog, ginekolog, psihoanalitičar ili astrolog.
Nedjelja 29.11.
Merkur Sextil Jupiter
Optimizam, ali donekle i nedostatak kritičnosti. Sklonost zadovoljstvu vlastitim mišljenjem, nedostatak ambicija. Dobre manire, pravda, slobodna volja, otočnost, izvrsna intuicija. Uspjeh u pedagogiji, književnosti, filozofiji, ali i u javnoj upravi ili poslu.
Merkur Sextil Saturn
Dubina razmišljanja, intelektualna ambicija, koncentracija, razboritost, rezerva, strpljenje, metodologija, kratkoća, ozbiljnost, logično, kritičko i racionalno razmišljanje. Hobi u samoobrazovanju i u starim knjigama. Predviđanje i diplomatsko ponašanje čine osobu cijenjenim mentorom. Filozofski ili matematički talent, hobi u povijesti.
Venera opozicija Uran
Iznenadni prekidi, nagle promjene u emocionalnim vezama, ekscentričnost, emocionalna napetost, nemir, potiskivanje osjećaja, otpor prema rutini, modni uspjeh ili film. Ponekad seksualna devijacija i gotovo uvijek promiskuitet. Imovina se često rasipa s nestašnim ženama.

Sluneční erupce Sun Flares Example

Textové pole: Pohyb planet (Mars) při pozorování ze země
Le mouvement des planètes (Mars) à partir du sol
Die Bewegung der Planeten (Mars) vom Boden
The movement of the planets (Mars) from ground Earth
Движение планет (Марса) от земли
Рух планет (Марса) від землі

Přímý pohyb

Retrográdní pohyb 5

Stacionární bod 4,6

 

Direct movement
Retrograde motion  5
The stationary point 4,6

The direction of observation

the orbit of Mars

earth orbit

Earth

Sun

  Italy

Questa settimana:

Lunedì 23.11. e martedì 24 novembre Trigon Mercury.
Luna Congiunzione Nettuno
La vita nell'ispirazione, nella religione e nell'ideale. Immaginazione insolita, elevate qualità mentali, sensibilità, potente vita emotiva, tendenza alle eccentricità, amore per la musica e il mare. In alcuni casi, anche geniale. Viaggi e spostamenti frequenti. Nelle donne, comportamenti a volte stravaganti e indecisi.
Mercurio Trigono Nettuno
Sensibilità e immaginazione. Ispirazione artistica, idealismo, vita mentale sottile, impraticabilità, propensione al sogno, poetica, conoscenza metafisica, forte carisma, capacità di svelare la confusione. Esamina ciò che appare o scompare, un senso del contesto.
Mercoledì 25.11. Giovedì 26.11. e venerdì 27.11.
Luna in quadratura Giove
Spensieratezza, indifferenza, ridotta capacità di pensare intelletto, stravaganza, impopolarità, cattiva reputazione, avidità, immoralità e allo stesso tempo superiorità morale, falsa moralità, menzogna, orgoglio, propensione al gioco, invasione della legge nella vita, separazione dalle famiglie.
Luna in quadratura Saturno
Depressione, pessimismo, malinconia, fastidio, sensazione di inferiorità, diminuzione della vitalità, imbarazzo, timidezza, depressione, impopolarità, insoddisfazione emotiva e aridità.
Mercurio Sestile Giove
Ottimismo, ma un po 'mancanza di criticità. Tendenza ad accontentarsi delle proprie opinioni, mancanza di ambizione. Buone maniere, giustizia, libero arbitrio, insularità, ottimo intuito. Successo in pedagogia, letteratura, filosofia, ma anche nella pubblica amministrazione o negli affari.
Venere Opposizione Urano
Rotture improvvise, cambiamenti improvvisi nelle relazioni emotive, eccentricità, tensione emotiva, irrequietezza, soppressione delle emozioni, resistenza alla routine, successo nella moda o nel cinema. A volte devianza sessuale e quasi sempre promiscuità. La proprietà è spesso sprecata con le donne cattive.
Sabato 28.11.
Mercurio Sestile Giove
Ottimismo, ma un po 'mancanza di criticità. Tendenza ad accontentarsi delle proprie opinioni, mancanza di ambizione. Buone maniere, giustizia, libero arbitrio, insularità, ottimo intuito. Successo in pedagogia, letteratura, filosofia, ma anche nella pubblica amministrazione o negli affari.
Merkur Sextil Saturno
Profondità di pensiero, ambizione intellettuale, concentrazione, prudenza, riservatezza, pazienza, metodologia, brevità, serietà, pensiero logico, critico e razionale. Hobby nell'autoeducazione e nei libri antichi. La lungimiranza e il comportamento diplomatico rendono una persona un mentore rispettato. Talento filosofico o matematico, hobby nella storia.
Mercurio Sestile Plutone
Tendenza a illuminare misteri e intrighi. Elevata fertilità mentale, criticità e senso di giustizia. Personalità drammatica con una profonda vita interiore. Tutto viene giudicato da un'ampia prospettiva. Comprensione e ragionamento rapidi, arguzia, irrequietezza, il dono di persuadere e persuadere. Interesse per le cose nascoste o postume, per ciò che può essere resuscitato. Costellazione favorevole per professioni come giudice, criminologo, ginecologo, psicoanalista o astrologo.
Domenica 29.11.
Mercurio Sestile Giove
Ottimismo, ma un po 'mancanza di criticità. Tendenza ad accontentarsi delle proprie opinioni, mancanza di ambizione. Buone maniere, giustizia, libero arbitrio, insularità, ottimo intuito. Successo in pedagogia, letteratura, filosofia, ma anche nella pubblica amministrazione o negli affari.
Merkur Sextil Saturno
Profondità di pensiero, ambizione intellettuale, concentrazione, prudenza, riservatezza, pazienza, metodologia, brevità, serietà, pensiero logico, critico e razionale. Hobby nell'autoeducazione e nei libri antichi. La lungimiranza e il comportamento diplomatico rendono una persona un mentore rispettato. Talento filosofico o matematico, hobby nella storia.
Venere Opposizione Urano
Rotture improvvise, cambiamenti improvvisi nelle relazioni emotive, eccentricità, tensione emotiva, irrequietezza, soppressione delle emozioni, resistenza alla routine, successo nella moda o nel cinema. A volte devianza sessuale e quasi sempre promiscuità. La proprietà è spesso sprecata con le donne cattive.

Hrvatska

Croatia

Copyright © 2002-2020, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Úterý 1.9.

po  Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30