Red -Červeně-příznivý den pro Lásku
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v Lásce

· Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro Lásku

 

· Red-red-positive day for LOVE
Blue-Blue-sized effort for success in  LOVE
Black-Black-Day without positive aspects for  LOVE

 

· Rouge-rouge-journée positive pour l´Amour
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite  l´Ámour
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour l´Amour

 

· Rot-rot-positiver Tag für  Liebe
Blau-Blau große Anstrengung für  Liebe
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Liebe

Prognosis for  Success in Love

Next Void of Course periodes-

in the GMT Time Zone

Start                                                      Finish

Ducunt volentem fata, nolentem  trahunt ( Seneca)

 Osud vede toho kdo chce  a vleče toho, kdo nechce.

 

Fate leads him who he wants and drags him who does not want to

Das Schicksal führt ihn, wer er will, und zieht ihn, der nicht will, um

Судьба приводит его, кто он хочет и тащит того, кто не хочет

O destino leva-o que quer e arrasta-o que não quer.

El destino lo lleva que quiere y lo arrastra, que no quiere.

Central y América del Sur-Español

 

Aspectos seleccionados y principales señales de la semana

 

 

Semana del 30.5. a 6.6.
Constelaciones favorables y armoniosas, especialmente Mercurio, señalan tendencias positivas en la economía y en el campo de la ciencia y la tecnología. Las tiendas se moverán y la cooperación internacional también está en verde.
Marte en un trígono con Neptuno señala una lucha por algún ideal. Fuerte vida emocional, energía a menudo dirigida al ámbito psíquico, visionario, gentileza, suavidad, sentido organizativo, carrera política o diplomática, resistencia a las convenciones.

 Србија

Одабрани аспекти и главни сигнали недеље
Одабрани аспекти са минималним орбисом.
.

 Недеља од 30.5. до 6.6.
Повољна и хармонична сазвежђа, посебно Меркур, сигнализирају позитивне тенденције у економији и на пољу науке и технологије. Продавнице ће се селити, а међународна сарадња је такође у зеленом.
Марс у тригону са Нептуном наговештава борбу за неки идеал. Снажан емоционални живот, енергија често усмерена на психичко царство, визионарство, благост, углађеност, организациони смисао, политичка или дипломатска каријера, отпор конвенцијама.

Copyright © 2002-2021, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Hungary

 

A hét kiválasztott szempontjai és főbb jelzései
Kiválasztott szempontok minimális orbis-val.

 

Hét 30.5-től. 6,6-ig.
A kedvező és harmonikus csillagképek, különösen a Merkúr, pozitív tendenciákat jeleznek a gazdaságban, valamint a tudomány és a technológia területén. Az üzletek költöznek, és a nemzetközi együttműködés is zöld színben van.
A Mars a Neptunussal egy trigonban jelzi a harcot valami ideálért. Erős érzelmi élet, az energia gyakran a pszichés területre irányul, látnok, szelídség, simaság, szervezeti érzék, politikai vagy diplomáciai karrier, ellenállás a konvenciókkal szemben
.

http://www.cibela.cz/images/ostatni/bannery_loga/banner.jpghoroskopTextové pole: Jak vzniká polární záře
What causes the Aurora

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

25.05.2021 23:15   horoskophoroskophoroskop  (Scorpio)   26.05.2021 04:39   (Strřlec)

27.05.2021 19:37   horoskophoroskophoroskop  (Střelec)    28.05.2021 04:27   (Kozoroh

30.05.2021 00:15   horoskophoroskophoroskop  (Kozoroh   30.05.2021 06:08   (Vodnář

01.06.2021 08:17   horoskophoroskophoroskop  (Vodnář     01.06.2021 11:10   (Ryby)

03.06.2021 13:09   horoskophoroskophoroskop  (Ryby)       03.06.2021 20:01   (Beran)