Red -Červeně-příznivý den pro Lásku
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v Lásce

· Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro Lásku

 

· Red-red-positive day for LOVE
Blue-Blue-sized effort for success in  LOVE
Black-Black-Day without positive aspects for  LOVE

 

· Rouge-rouge-journée positive pour l´Amour
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite  l´Ámour
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour l´Amour

 

· Rot-rot-positiver Tag für  Liebe
Blau-Blau große Anstrengung für  Liebe
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Liebe

Prognosis for  Success in Love

Next Void of Course periodes-

in the GMT Time Zone

Start                                                      Finish

Ducunt volentem fata, nolentem  trahunt ( Seneca)

 Osud vede toho kdo chce  a vleče toho, kdo nechce.

 

Fate leads him who he wants and drags him who does not want to

Das Schicksal führt ihn, wer er will, und zieht ihn, der nicht will, um

Судьба приводит его, кто он хочет и тащит того, кто не хочет

O destino leva-o que quer e arrasta-o que não quer.

El destino lo lleva que quiere y lo arrastra, que no quiere.

Central y América del Sur-Español

 

Pronóstico
 

Previsión para enero de 2022
1.1. a 8.1. Las constelaciones señalan condiciones favorables para el lanzamiento de nuevos proyectos y la apertura de otras actividades comerciales.
9.1 a 12.1. Las constelaciones, por otro lado, señalan tensiones en la sociedad y entre los individuos. Las complicaciones de situaciones aparentemente simples serán comunes. La disponibilidad de materias primas disminuirá y, por tanto, los precios pueden subir.
13.1. al 17.1. Las constelaciones más favorables indican un comercio más tranquilo, así como relaciones entre socios.
18.1. a 20.1. Es probable que la volatilidad de los precios en los mercados sea enorme
21.1. A 28.1. Condiciones favorables para negociaciones y nuevos contratos.
29.1. al 31.1. El final del mes se sustituye por la incertidumbre y la tensión.

 Србија

Prognoza

Прогноза за јануар 2022
1.1. до 8.1. Сазвежђа сигнализирају повољне услове за покретање нових пројеката и отварање других пословних активности.
9.1 до 12.1. Констелације, с друге стране, сигнализирају тензије у друштву и међу појединцима. Компликације наизглед једноставних ситуација биће уобичајене. Доступност сировина ће се смањити и због тога цене могу порасти.
13.1. до 17.1. Повољнија сазвежђа сигнализирају мирнију трговину као и односе између партнера
18.1. до 20.1. Несталност цена на тржиштима ће вероватно бити огромна
21.1.до 28.1. Повољни услови за преговоре и за нове уговоре
29.1. до 31.1. Крај месеца замењују неизвесност и напетост.

.

Copyright © 2002-2022, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Hungary

 

 

Előrejelzés

2022 januári előrejelzés
1.1. 8.1-hez. A konstellációk kedvező feltételeket jeleznek új projektek elindításához és egyéb üzleti tevékenységek megkezdéséhez.
9.1-12.1. A konstellációk viszont a társadalom és az egyének közötti feszültségeket jelzik. Az egyszerűnek tűnő helyzetek komplikációi gyakoriak lesznek. A nyersanyagok elérhetősége csökkenni fog, ezért az árak emelkedhetnek.
13.1. 17.1-ig. A kedvezőbb konstellációk nyugodtabb kereskedelmet, valamint partnerek közötti kapcsolatokat jeleznek
18.1. 20.1-ig. Az árak ingadozása a piacokon valószínűleg óriási lesz
21.1.-28.1. Kedvező feltételek tárgyalásokhoz és új szerződésekhez
29.1. 31.1-ig. A hónap végét bizonytalanság és feszültség váltja fel.

http://www.cibela.cz/images/ostatni/bannery_loga/banner.jpghoroskopTextové pole: Jak vzniká polární záře
What causes the Aurora

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thr

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

03.01.2022 17:21   horoskophoroskophoroskop  (Kozoroh)    03.01.2022 23:47   (Vodnář)

05.01.2022 01:48   horoskophoroskophoroskop  (Vodnář)      06.01.2022 01:19   (Ryby)

07.01.2022 23:22   horoskophoroskophoroskop  (Ryby)          08.01.2022 06:26   (Beran)

10.01.2022 08:23   horoskophoroskophoroskop  (Beran)        10.01.2022 15:49   (Býk)

12.01.2022 20:40   horoskophoroskophoroskop  (Býk) 13.01.2022 04:11   (Blíženci)