ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman  ZODIAC

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

Měsíční přehled  dle Astrologie

 

1.8. až 3.8.Příznivý den,  vše plyne hladce

6.8. až 17.8. Nejen ve společnosti si dejte velký pozor na detaily v debatách, které rozhodnou o budoucím  podnikání, pozor na nediplomaticé jednání z vaší strany, hrozí pozdější komplikace v osobním životě

18.8. 28.8. velmi příznivé období pro navazování nových kontaktů

21.8.pozor na finanční stránku podnikání,  na  burze může dojít k dramatickým změnám

 

Monthly overview  according to Astrology

1.8. to 3.8. Auspicious day, everything is going smoothly
6.8. until 17.8. Not only in society, pay close attention to details in debates that will decide future business, beware of undiplomatic actions on your part, there is a risk of complications in your personal life later
18.8. 28.8. a very favorable period for establishing new contacts
21.8. pay attention to the financial side of business, dramatic changes may occur on the stock exchange

 

 

 

 

 Copyright © 2002-2022, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31