ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

srpen 2016, August 2016

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Čtvrtek 1.9.  Dnes je zatmění Slunce V Panně (11:04, GMT+1). Je to symbol  zmatků, především v duševních činnostech.  Pečlivě studujte dokumenty a raději nic nepodpisujte.

Pátek 2.9. Merkur je v konjunkci  s Jupiterem   (19:19, GMT+1). Dnes nic důležitého neplánujte a bude pro vás dobrý den.

Sobota 3.9. Luna přejde do Vah (02:57, GMT+1). Po poledni je konjunkce Luny a Venuše (13:31, GMT+1).  Uhlazujte rozpory s partnery. Připravte na večer rodinnou party a bude OK.

Neděle 4.9.  Dopoledne je sextil Luny a Marta (10:14, GMT+1). Jděte na výlet do lesa či k vodě. Den bude pak OK.

 

Předpověď Forecast Weekly

Thursday, 09/01 Today's solar eclipse in Virgo (11:04, GMT + 1). It is a symbol of confusion, especially in mental activities. Carefully study the documents and prefer not signing
Friday, 09/02 Mercury is conjunct with Jupiter (19:19, GMT + 1). Today not schedule anything important and will be for you a good day.
Saturday, 09/03 Moon enters Libra (2:57, GMT + 1). After noon, the conjunction of the Moon and Venus (13:31, GMT + 1). Smoothed contradictions with partners. Prepare for an evening party and family will be OK.
Sunday, 09/04 Morning is sextile the Moon and Mars (10:14, GMT + 1). Go on a hike in the woods or on the water. Day will then OK.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Example   31. July 2016

According TESIS

Copyright © 2016 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example  December 2015

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News
Вспышки на Солнце: 21.12.2015

Forecast from

25.8.2016

TESIS

Space weather and solar activity forecast: 26 August 2016 - 21 September 2016

Wochenübersicht Astrologie

 

Donnerstag, 01.09 Die heutige Sonnenfinsternis in der Jungfrau (11.04 GMT + 1). Es ist ein Symbol für Verwirrung, vor allem im geistigen Aktivitäten. Lesen Sie sorgfältig die Dokumente und lieber nicht unterzeichnen
Freitag, 2.9 Quecksilber ist in Konjunktion mit Jupiter (19.19 GMT + 1). Heute planen nichts Wichtiges und wird für Sie ein guter Tag.
Samstag, 03.09 Mond betritt Waage (02.57 GMT + 1). Nach dem Mittag, die Verbindung von Mond und Venus (13.31 GMT + 1). Geglättete Widersprüche mit Partnern. Bereiten Sie sich auf einen Abend Party und Familie wird in Ordnung sein.
Sonntag, 04.09 Morgen ist Sextil Mond und Mars (10.14 GMT + 1). Gehen Sie auf eine Wanderung im Wald oder auf dem Wasser. Tag wird dann auf OK.

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Магнитные бури : 25.08.2016