ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example      June 2021

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español      etc.

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

Textové pole:

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Diese Woche:

 

Woche vom 30.5. zu 6.6.
Günstige und harmonische Konstellationen, insbesondere Merkur, signalisieren positive Tendenzen in Wirtschaft und Wissenschaft und Technik. Die Geschäfte werden umziehen und die internationale Zusammenarbeit ist ebenfalls im grünen Bereich.
Der Mars in einem Trigon mit Neptun signalisiert einen Kampf um ein Ideal. Starkes Gefühlsleben, Energie, die oft auf den psychischen Bereich gerichtet ist, visionär, Sanftmut, Geschmeidigkeit, Organisationstalent, politische oder diplomatische Karriere, Widerstand gegen Konventionen.

Forecast from 1.6..2021 according Tesis

TESIS

eruption on the Sun

erupce na Slunci

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

Tento týden

Vybrané aspekty a hlavní signály týdne

Vybrané aspekty s minimálním orbisem.

 

 

Týden od 30.5. do 6.6.

Příznivé a harmonické konstelace zejména Merkura signalizují positivní tendence v ekonomice a na poli vědy a techniky. Obchody se budou hýbat a také mezinárodní spolupráce má zelenou.

Mars v trigonu s Neptunem signalizuje boj za nějaký ideál. Silný citový život, energie často směřována do psychické oblasti, vizionářství, jemnost, uhlazenost, organizační smysl, politickou nebo diplomatickou kariéru, odpor proti konvencím.

 

 

 

Weekly

 

Week from 30.5. to 6.6.
Favorable and harmonious constellations, especially Mercury, signal positive tendencies in the economy and in the field of science and technology. Shops will move and international cooperation is also in the green.
Mars in a trigon with Neptune signals a fight for an ideal. Strong emotional life, energy often directed to the psychic realm, visionary, gentleness, smoothness, organizational sense, political or diplomatic career, resistance to conventions.

Copyright © 2002-2021, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30