ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example       October2021

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español      etc.

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

Textové pole:

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

.Vorhersage:
Wettervorhersage für Oktober 2021
Ausgewählte Aspekte und Hauptsignale des Mondes
Ausgewählte Aspekte mit minimalem Orbis.
Den ganzen Monat über gibt es meist günstige Aspekte
1. Oktober sind Signale aus Aufstellungen über die Vorteile, dem eigenen Urteil zu folgen und nicht der Werbung unterworfen zu sein, es mag oft nicht wahr sein. Venus im Skorpion und in der Quadratur auf Jupiter.
3. bis 4. Oktober günstige Konstellationen für freundschaftliche Debatten, Merkur in Waage im Trigon mit Jupiter im Wassermann. Ein guter Zeitpunkt, um Verträge zu unterschreiben
Vom 8. bis 9. Oktober stehen Sonne, Merkur und Mars im Zeichen der Waage, jedoch in etwas ungünstigeren Konstellationen zu anderen Planeten. Es sieht eher nach Streit und Verwirrung aus
Vom 14. bis 28. Oktober sind die Konstellationen günstig, dh harmonisch, besonders Marta und Venus.
Vom 29. bis 31. Oktober steht die Sonne im Sternzeichen Skorpion im Quadrat zu Saturn im Zeichen Wassermann, was ein erhöhtes Risiko in der Gesellschaft, aber auch bei Naturphänomenen signalisiert.

Forecast from 5.10.2021 according Tesis

TESIS

eruption on the Sun

erupce na Slunci

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

 

Předpověď  - Forecast  :

Předpověď na měsíc   říjen2021

Vybrané aspekty a hlavní signály  měsíce

Vybrané aspekty s minimálním orbisem.

Po celý měsícjsou převážně příznivé aspekty

1.října  jsou signály od konstelací o výhodách řídit se přednostně vlastním úsudkem a nepodléhat reklamě, nemusí být mnohdy pravdivá. Venuše ve Štíru a v kvadratuře na Jupiter.

3.až 4. říjen příznivé konstelace pro přátelské debaty, Merkur ve Vahách v trigonu s Jupiterem ve Vodnáři. Vhodný čas pro podpis smluv

8. až 9.října je Slunce , Merkur a Mars ve znamení Váhy ovšem v poněkud nepříznivých konstelacích k ostatním planetám. Spíše to vypadá na dohadování a zmatky

14.až 28, října jsou konstelace příznivé tj. harmonické zejména Marta a Venuše.

29. až 31 října  je Slunce ve znamení Štíra v kvadrátu k  Saturnu  ve znamení Vodnáře což signalizuje zvýšené riziko ve společnosti, ale i v přírodních jevech.

 

 

 

Forecast - Forecast:
Forecast for October 2021
Selected aspects and main signals of the month
Selected aspects with minimal orbis.


Mostly favorable aspects throughout the month


On October 1, signals from constellations of benefits are preferred by its own judgment and not subject to advertising, may often be truthful. Venus in the scorpion and in the Quadratus on Jupiter.


October 3, October favorable constellations for friendly debates, Mercury in the scales in Trigon with Jupiter in Aquarius. Appropriate time for contract signature


8. Up to December 9 is the sun, Mercury and Mars, however, in the weight of the balance in somewhat unfavorable constellations to other planets. Rather it looks at arguing and confusion


14. - 28, October are constellations favorable, ie harmonics especially Marta and Venus.


On 29th to 31 October, the Sun is marked by the science in the quadrate to Saturn in Aquarius signaling increased risk in society, but also in natural phenomena.

Copyright © 2002-2021, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31