ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman  ZODIAC

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

Měsíční přehled   Měsíc dle Astrologie

 

1.6. až 5.6. obtížné období pro podnikání.

6.6. až 9.6.  není vhodné uzavírat smlouvy.

9.6. až 14.6.  začne období pro positivní vývoj i v ekonomice

15.6. až 19.6. vývoj se poněkud komplikuje

20.6 až 27.6.  další příznivé konstelace k  podnikání

28.6. až 29.6. opatrně na cestách a ve vztazích

 

Monthly overview Moon according to Astrology

1.6. to 5.6. difficult period of time for business.


6.6. to 9.6. it is not appropriate to conclude contracts.


9.6. to 14.6. a period for positive developments in the economy will begin
15.6. to 19.6. development is somewhat complicated


20.6 to 27.6. other favorable constellations for business
28.6. to 29.6. carefully on the road and in relationships

 

 Copyright © 2002-2022, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so  Sat

ne Sun

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30