ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example       January 2022

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español      etc.

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

Textové pole:

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

.Vorhersage

Prognose für Januar 2022
1.1. zu 8.1. Die Konstellationen signalisieren günstige Bedingungen für den Start neuer Projekte und die Eröffnung weiterer Geschäftsaktivitäten.
9.1 bis 12.1. Aufstellungen hingegen signalisieren Spannungen in der Gesellschaft und zwischen Individuen. Komplikationen scheinbar einfacher Situationen werden häufig auftreten. Die Verfügbarkeit von Rohstoffen wird sinken und die Preise können daher steigen.
13.1. bis 17.1. Günstigere Konstellationen signalisieren einen ruhigeren Handel sowie die Beziehungen zwischen den Partnern
18.1. bis 20.1. Die Preisvolatilität an den Märkten dürfte enorm sein
21.1.bis 28.1. Günstige Konditionen für Verhandlungen und für neue Verträge
29.1. bis 31.1. Das Monatsende wird von Unsicherheit und Anspannung abgelöst.

Forecast from 1.1.2022 according Tesis

TESIS

eruption on the Sun

erupce na Slunci

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

 

Předpověď  na leden 2022                               

1.1. až 8.1.  Konstelace  signalizují příznivé podmínky pro zahajování nových projektů a otevírání dalších obchodních aktivit.

9.1 až 12.1. Konstelace naopak signalizují napětí ve společnosti i mezi jednotlivci. Komplikace zdánlivě jednouchých  situací budu běžné. Dostupnost surovin se zmenší a ceny tím pádem mohou vzrůst.

13.1. až 17.1. Příznivější konstelace signalizují klidnější obchodování a také vztahy mezi partnery

18.1. až 20.1. Volatilita cen na trzích bude pravděpodobně  enormně velká

21.1.až  28.1. Příznivé podmínky pro jednání a pro nové smlouvy

29.1. až 31.1. Závěr měsíce vystřídá zase nejistota a napětí.

  

 

Forecast for January 2022
1.1. to 8.1. The constellations signal favorable conditions for the launch of new projects and the opening of other business activities.
9.1 to 12.1. Constellations, on the other hand, signal tensions in society and among individuals. Complications of seemingly simple situations will be common. The availability of raw materials will decrease and prices may therefore rise.
13.1. to 17.1. More favorable constellations signal calmer trade as well as relations between partners
18.1. to 20.1. Price volatility in the markets is likely to be enormous
21.1.to 28.1. Favorable conditions for negotiations and for new contracts
29.1. to 31.1. The end of the month is replaced by uncertainty and tension.

Copyright © 2002-2022, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thr

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31